Lige til indholdet

Servicevilkår

-------------------------------------------------- -----
Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger
-------------------------------------------------- -----


Indholdsfortegnelse
------------------
1. Omfang
2. Indgåelse af kontrakt
3. Fortrydelsesret
4. Priser og betalingsbetingelser
5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
6. Ejendomsforbehold
7. Ansvar for defekter (garanti)
8. Gældende lov
9. Code of Conduct
10. Alternativ tvistbilæggelse


1) Omfang
1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "GTC") for Torge Cordes, der handler under "Toju-Interior" (herefter "Sælger"), gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (herefter "Kunde") med sælger med hensyn til de varer, som sælger præsenterer i dennes netbutik. Optagelsen af ​​kundens egne betingelser modsiges hermed, medmindre andet er aftalt.
1.2 En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. Iværksætter i henhold til disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, som ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af ​​deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet.

2) Indgåelse af kontrakt
2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers onlineshop repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at give kunden mulighed for at afgive et bindende tilbud.
2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via online bestillingsformularen integreret i sælgers netbutik. Efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver kunden et juridisk bindende kontrakttilbud med hensyn til varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. Kunden kan endvidere afgive tilbuddet til sælger via e-mail.
2.3 Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,
- ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvorved kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller
- ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
- ved at bede kunden om at betale efter at have afgivet sin ordre.
Hvis der er flere af ovenstående alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af ovennævnte alternativer indtræffer først. Fristen for at acceptere tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet og slutter ved udgangen af ​​den femte dag efter afsendelsen af ​​tilbuddet. Accepterer sælger ikke kundens tilbud inden for den nævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.
2.4 Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal" ), under PayPals gyldighed - Betingelser for brug, tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - under betingelserne for betalinger uden en PayPal-konto, kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, som kan vælges i online-bestillingsprocessen, erklærer sælgeren allerede accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.
2.5 Ved afgivelse af tilbud via sælgers online ordreformular gemmes kontraktteksten af ​​sælger efter kontraktindgåelse og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at ordren er blevet sendt. Sælger gør ikke kontraktteksten tilgængelig udover dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgers netbutik inden afsendelse af sin ordre, vil ordredata arkiveres på sælgers hjemmeside og kan kaldes gratis af kunden via dennes adgangskodebeskyttede brugerkonto ved at oplyse tilsvarende login-data.
2.6 Inden den bindende afgivelse af ordren via sælgers online bestillingsformular, kan kunden identificere mulige indtastningsfejl ved omhyggeligt at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken displayet på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger som en del af den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.
2.7 Tysk og engelsk er tilgængelige for indgåelse af kontrakten.
2.8 Ordrebehandling og kontakt sker normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den af ​​denne oplyste e-mailadresse til ordrebehandling er korrekt, således at de e-mails, som sælger sender, kan modtages på denne adresse. Specielt ved brug af SPAM-filtre skal kunden sikre, at alle e-mails sendt af sælger eller af tredjeparter, der er bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret
3.1 Forbrugere har generelt ret til fortrydelsesret.
3.2 Yderligere information om fortrydelsesretten kan findes i sælgers fortrydelsespolitik.

4) Priser og betalingsbetingelser
4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser inklusive lovpligtig moms. Eventuelle ekstra leverings- og forsendelsesomkostninger er specificeret separat i den respektive produktbeskrivelse.
4.2 Betalingsmulighederne vil blive meddelt kunden i sælgers online shop.
4.3 Såfremt der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betaling umiddelbart efter indgåelse af kontrakten, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.
4.4 Hvis du vælger betalingsmetoden "SOFORT", vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (herefter "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en aktiveret netbankkonto for deltagelse i "SOFORT", identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsforløbet og bekræfte betalingsordren til "SOFORT". Betalingstransaktionen udføres umiddelbart derefter af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan få adgang til mere detaljerede oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "Shopify Payments", vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (herefter "Stripe" "). De individuelle betalingsmetoder, der tilbydes via Shopify Payments, formidles til kunden i sælgers online shop. Til at behandle betalinger kan Stripe benytte andre betalingstjenester, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan oplyses særskilt om. Yderligere information om "Shopify Payments" er tilgængelig på internettet på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser
5.1 Varer leveres til den af ​​kunden angivne leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af handlen er leveringsadressen angivet i sælgers ordrebehandling afgørende. Afvigende herfra er det, hvis betalingsmetoden PayPal vælges, den leveringsadresse, som kunden opbevarer hos PayPal på betalingstidspunktet, afgørende.
5.2 Varer, der leveres af en speditør, leveres "gratis til kantsten", det vil sige til den offentlige kantsten tættest på leveringsadressen, medmindre andet er angivet i forsendelsesoplysningerne i sælgers netbutik, og medmindre andet er aftalt.
5.3 Hvis leveringen af ​​varen mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, afholder kunden de rimelige omkostninger, som sælger pådrager sig som følge heraf. Dette gælder ikke for så vidt angår omkostningerne til leveringen, hvis kunden reelt gør brug af sin fortrydelsesret. Hvis kunden reelt gør brug af fortrydelsesretten, gælder reguleringen i sælgers fortrydelsespolitik for returneringsomkostningerne.
5.4 Kundens afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

6) Ejendomsforbehold
Betaler sælger forud, bevarer han ejendomsretten til det leverede, indtil den skyldige købesum er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for defekter (garanti)
7.1 Er den købte vare defekt, gælder det lovpligtige ansvar for mangler.
7.2 Uanset dette gælder følgende for brugte varer: Krav på mangler er udelukket, såfremt manglen først indtræder et år efter varens levering. Mangler, der opstår inden for et år efter varens levering, kan gøres gældende inden for den lovbestemte forældelsesfrist. Nedsættelse af hæftelsesperioden til et år gælder dog ikke
- for genstande, der har været brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget dens mangel,
- for erstatningskrav og refusion af udgifter fra kunden, samt
- i tilfælde af, at sælger svigagtigt har skjult manglen.
7.3 Såfremt kunden optræder som forbruger, bedes denne klage til leverandøren over leverede varer med åbenlyse transportskader og oplyse sælger herom. Hvis kunden ikke overholder det, har dette ingen som helst betydning for hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav om mangler.

8) Gældende lov
Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder for alle juridiske forhold mellem parterne, undtagen lovene om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke ophæves af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

9) Code of Conduct
- Sælgeren har overholdt retningslinjerne for "Google Kundeanmeldelser", som kan ses online på https://support.google.com/merchants/topic/7105962.

10) Alternativ tvistbilæggelse
10.1 EU-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse på internettet under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår fra onlinekøb eller servicekontrakter, hvori en forbruger er involveret.
10.2 Sælger er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for en forbrugervoldgiftsnævn.

Nyhedsbrev

En kort sætning, der beskriver, hvad nogen vil modtage ved at abonnere

Gratis fragt

Hamborg selskab

Hurtig support

Sikre betalingsmuligheder