––––––––––––––––––––
Data beskyttelse
––––––––––––––––––––


1) Oplysninger om indsamling af personoplysninger og kontaktoplysninger på den ansvarlige
1.1 Vi er glade for, at du besøger vores hjemmeside og takker for din interesse. I det følgende informerer vi dig om håndteringen af ​​dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Persondata er alle data, som du kan blive personligt identificeret med.
1.2 Den person, der er ansvarlig for databehandling på denne hjemmeside i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er Toju-Interior eK, Agathenstraße 9, 20357 Hamburg, Tyskland, Tlf.: 040 4664648, e-mail: info@toju-interior. de. Behandlingsansvarlig for personoplysninger er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandlingen af ​​personoplysninger.
1.3 Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af ​​personlige data og andet fortroligt indhold (f.eks. ordrer eller forespørgsler til den ansvarlige), bruger denne hjemmeside en SSL eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på tegnstrengen "https://" og låsesymbolet i din browserlinje.

2) Dataindsamling ved besøg på vores hjemmeside
Hvis du kun bruger vores hjemmeside til informationsformål, det vil sige hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun data, som din browser sender til vores server (såkaldte "serverlogfiler"). Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise hjemmesiden til dig:
- Vores besøgte hjemmeside
- Dato og klokkeslæt på tidspunktet for adgang
- Mængde af data sendt i bytes
- Kilde/reference, hvorfra du kom til siden
- Brugt browser
- Anvendt operativsystem
- IP-adresse brugt (om nødvendigt: i anonym form)
Behandlingen foregår i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f GDPR på baggrund af vores legitime interesse i at forbedre stabiliteten og funktionaliteten af ​​vores hjemmeside. Oplysningerne vil ikke blive videregivet eller brugt på anden måde. Vi forbeholder os dog retten til efterfølgende at tjekke serverlogfilerne, hvis der er konkrete indikationer på ulovlig brug.

3) Cookies
For at gøre det attraktivt at besøge vores hjemmeside og for at muliggøre brugen af ​​visse funktioner, bruger vi cookies, det vil sige små tekstfiler, der gemmes på din slutenhed. Nogle af disse cookies slettes automatisk efter lukning af browseren (såkaldte "session cookies"), nogle af disse cookies forbliver på din slutenhed i længere tid og gør det muligt at gemme sideindstillinger (såkaldte "persistente cookies") ”). I sidstnævnte tilfælde kan du finde opbevaringsperioden i oversigten over cookie-indstillingerne i din webbrowser.
Hvis personoplysninger også behandles af individuelle cookies, der bruges af os, sker behandlingen i overensstemmelse med artikel 6 (1) (b) GDPR enten for udførelsen af ​​kontrakten i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR i i tilfælde af, at der er givet samtykke eller i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR for at beskytte vores legitime interesser i den bedst mulige funktionalitet af hjemmesiden og et kundevenligt og effektivt design af webstedsbesøget.
Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstillingen af ​​cookies og kan beslutte individuelt, om du vil acceptere dem eller udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt.
Bemærk venligst, at hvis cookies ikke accepteres, kan funktionaliteten af ​​vores hjemmeside være begrænset.

4) Kontakt
4.1 - Shopify Chat
Denne hjemmeside bruger livechatsystemet Shopify Chat, en service fra Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada ("Shopify") til kundesupportformål. Shopify indsamler og gemmer anonyme brugerdata for at svare på live supportanmodninger. Brugerprofiler kan oprettes ud fra disse anonyme data under et pseudonym. Cookies kan bruges. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i cachen i den besøgendes internetbrowser. Cookies muliggør genkendelse af internetbrowseren. Hvis oplysningerne indsamlet på denne måde har en personlig reference, udføres behandlingen i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR på baggrund af vores legitime interesse i effektiv kundeservice og den statistiske analyse af brugeradfærd med henblik på optimering.
De data, der indsamles med Shopify-teknologierne, vil ikke blive brugt til personligt at identificere den besøgende på denne hjemmeside og vil ikke blive kombineret med personlige data om bæreren af ​​pseudonymet uden særskilt samtykke fra den pågældende person. For at undgå lagring af Shopify-cookies kan du indstille din internetbrowser, så der ikke kan gemmes flere cookies på din computer i fremtiden, eller cookies, der allerede er gemt, slettes. Men at slå alle cookies fra kan betyde, at nogle funktioner på vores hjemmeside ikke længere kan udføres. Du kan gøre indsigelse mod indsamling og opbevaring af data med det formål at oprette en pseudonymiseret brugerprofil til enhver tid med virkning for fremtiden ved at sende os din indsigelse uformelt pr. e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i forlaget.
I tilfælde af dataoverførsler til Shopify Inc. i Canada er det passende niveau af databeskyttelse garanteret af Europa-Kommissionens beslutning om tilstrækkelighed.
4.2 Anmeldelsespåmindelse fra Trustpilot
Hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke til dette under eller efter din ordre i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit (www.trustpilot.com), til at e-maile dig en påmindelse om anmeldelse.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en besked til den databehandlingsansvarlige eller til vurderingsplatformen.
4.3 Ved henvendelse til os (f.eks. via kontaktformular eller e-mail) vil personoplysninger blive behandlet – udelukkende med det formål at behandle og besvare din anmodning og kun i det omfang, det er nødvendigt herfor. Retsgrundlaget for behandlingen af ​​disse data er vores legitime interesse i at besvare din anmodning i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR. Hvis din kontakt er rettet mod en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen artikel 6 (1) (b) GDPR. Dine data vil blive slettet, hvis det af omstændighederne kan udledes, at de pågældende forhold er endeligt afklaret, og forudsat at der ikke er juridiske opbevaringsforpligtelser, der taler imod

5) Databehandling ved åbning af kundekonto
I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b GDPR, vil personoplysninger fortsat blive indsamlet og behandlet i det omfang, det kræves i hvert enkelt tilfælde, hvis du giver os dem, når du åbner en kundekonto. De nødvendige data for at åbne en konto kan findes i indtastningsmasken på den tilsvarende formular på vores hjemmeside. En sletning af din kundekonto er til enhver tid mulig og kan ske ved at sende en besked til ovenstående adresse på den ansvarlige. Efter at din kundekonto er blevet slettet, vil dine data blive slettet, forudsat at alle indgåede kontrakter er gennemført, at der ikke er nogen juridiske opbevaringsperioder, der taler imod, og vi ikke har nogen legitim interesse i yderligere opbevaring.

6) Databehandling til ordrebehandling
6.1 I det omfang det er nødvendigt for udførelsen af ​​kontrakten med henblik på levering og betaling, videregives de af os indsamlede personoplysninger til det bestilte transportselskab og den bestilte bank i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b GDPR.
Hvis vi skylder dig opdateringer for varer med digitale elementer eller for digitale produkter på baggrund af en tilsvarende kontrakt, behandler vi de kontaktdata, du oplyser ved bestilling (navn, adresse, e-mailadresse) for at informere dig inden for rammerne af vores juridiske informationsforpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c GDPR, via en passende kommunikationskanal (fx pr. post eller e-mail) om kommende opdateringer i den periode, der er fastsat ved lov. Dine kontaktoplysninger vil blive brugt strengt øremærket til meddelelser om opdateringer, som vi skylder, og vil kun blive behandlet af os til dette formål i det omfang, det er nødvendigt for de pågældende oplysninger.
For at kunne behandle din ordre samarbejder vi også med følgende serviceudbyder(e), som helt eller delvist støtter os i gennemførelsen af ​​indgåede kontrakter. Visse personlige data overføres til disse tjenesteudbydere i overensstemmelse med følgende oplysninger.
6.2 For at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder, arbejder vi sammen med eksterne forsendelsespartnere. Vi videregiver dit navn og din leveringsadresse og, hvis det er nødvendigt for leveringen, dit telefonnummer, udelukkende med det formål at levere varerne til en forsendelsespartner udvalgt af os, art 6(1)(b) GDPR.
6.3 Overførsel af personlige data til forsendelsesudbydere
- Tysk postvæsen
Hvis varerne leveres af Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), oplyser vi din e-mailadresse i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR før levering af varer med det formål at koordinere en leveringsdato eller leveringsmeddelelse til Deutsche Post, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil under bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi kun navnet på modtageren og leveringsadressen til Deutsche Post med henblik på levering i overensstemmelse med artikel 6 (1) (b) GDPR. Oplysningerne videregives kun, hvis dette er nødvendigt for leveringen af ​​varerne. I dette tilfælde er det ikke muligt at koordinere leveringsdatoen med Deutsche Post på forhånd eller at udstede en leveringsmeddelelse.
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden til ovennævnte ansvarlige eller til Deutsche Post.
-DHL
Hvis varerne leveres af transporttjenesteudbyderen DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), oplyser vi din e-mailadresse i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR, før varerne leveres til formål med koordinering af en leveringsdato eller leveringsmeddelelse til DHL, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil under bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi kun navnet på modtageren og leveringsadressen til DHL med henblik på levering i overensstemmelse med artikel 6 (1) (b) GDPR. Oplysningerne videregives kun, hvis dette er nødvendigt for leveringen af ​​varerne. I dette tilfælde er forudgående koordinering af leveringsdatoen med DHL eller leveringsmeddelelsen ikke mulig.
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden til ovennævnte ansvarlige eller til transporttjenesteudbyderen DHL.
- DPD
Hvis varerne leveres af transporttjenesteudbyderen DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), oplyser vi din e-mailadresse og dit telefonnummer, før varerne leveres i overensstemmelse med artikel 6, stk. ) GDPR med det formål at koordinere en leveringsdato eller for leveringsmeddelelse til DPD, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil under bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi kun navnet på modtageren og leveringsadressen til DPD med henblik på levering i overensstemmelse med artikel 6 (1) (b) GDPR. Oplysningerne videregives kun, hvis dette er nødvendigt for leveringen af ​​varerne. I dette tilfælde er forudgående koordinering af leveringsdatoen med DPD eller leveringsmeddelelsen ikke mulig.
Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden fra ovennævnte ansvarlige eller fra transporttjenesteudbyderen DPD.
- GLS
Hvis varerne leveres af transporttjenesteudbyderen GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Strasse 1 - 7, 36286 Neuenstein), oplyser vi din e-mailadresse i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 litra en DSGVO før levering af varerne med henblik på at koordinere en leveringsdato eller for leveringsmeddelelse til GLS, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil i bestillingsprocessen. Ellers med henblik på levering iht. med artikel 6, stk. 1 lit DSGVO kun navnet på modtageren og leveringsadressen videre til GLS. Oplysningerne videregives kun, hvis dette er nødvendigt for leveringen af ​​varerne. I dette tilfælde er det ikke muligt at koordinere leveringsdatoen med GLS på forhånd eller at sende statusoplysninger om leveringen af ​​forsendelsen.
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden til ovennævnte ansvarlige eller til transporttjenesteudbyderen GLS.
- Hermès
Hvis varerne leveres af transporttjenesteudbyderen Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg), oplyser vi din e-mailadresse, før varerne leveres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a). GDPR med det formål at koordinere en leveringsdato eller for leveringsmeddelelse til Hermes, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil under bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi kun navnet på modtageren og leveringsadressen til Hermes med henblik på levering i overensstemmelse med artikel 6(1)(b) GDPR. Oplysningerne videregives kun, hvis dette er nødvendigt for leveringen af ​​varerne. I dette tilfælde er det ikke muligt at koordinere leveringsdatoen med Hermes på forhånd eller at sende statusoplysninger om leveringen af ​​forsendelsen.
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden til den ansvarlige eller til transporttjenesteudbyderen Hermes.
- Schenker
Hvis varerne leveres af transporttjenesteudbyderen Schenker (Schenker Deutschland AG, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main), oplyser vi din e-mailadresse i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR, før varerne leveres med det formål at koordinere en leveringsdato eller til leveringsmeddelelse til Schenker, såfremt du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil under bestillingsprocessen. Ellers videregiver vi kun navnet på modtageren og leveringsadressen til donoren med henblik på levering i overensstemmelse med artikel 6 (1) (b) GDPR. Oplysningerne videregives kun, hvis dette er nødvendigt for leveringen af ​​varerne. I dette tilfælde er det ikke muligt at koordinere leveringsdatoen med Schenker på forhånd eller at meddele leveringen. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden til ovennævnte ansvarlige eller til Schenker.
6.4 Brug af betalingstjenesteudbydere (betalingstjenester)
- Google Pay
Hvis du beslutter dig for at bruge "Google Pay"-betalingsmetoden fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), vil betalingen blive behandlet ved hjælp af "Google Pay"-applikationen på din enhed med mindst Android 4.4 ("KitKat")-drevet mobilenhed med en NFC-funktion ved at debitere et betalingskort, der er gemt med Google Pay eller et betalingssystem, der er bekræftet der (f.eks. PayPal). For at frigive en betaling via Google Pay på mere end €25, skal du først låse din mobilenhed op ved hjælp af den bekræftelsesforanstaltning, der er konfigureret (f.eks. ansigtsgenkendelse, adgangskode, fingeraftryk eller mønster).
Med henblik på betalingsbehandling vil de oplysninger, du giver under bestillingsprocessen, sammen med oplysningerne om din ordre blive videregivet til Google. Google overfører derefter dine betalingsoplysninger gemt i Google Pay i form af et unikt transaktionsnummer til kildewebstedet, som bruges til at bekræfte, at betalingen er foretaget. Dette transaktionsnummer indeholder ingen oplysninger om de reelle betalingsdata for dit betalingsmiddel, der er gemt med Google Pay, men er oprettet og transmitteret som et unikt gyldigt numerisk token. For alle transaktioner via Google Pay fungerer Google kun som mellemmand til at behandle betalingsprocessen. Transaktionen udføres udelukkende i forholdet mellem brugeren og kildewebstedet ved at debitere betalingsmidlet, der er gemt med Google Pay.
Hvis personoplysninger behandles i de beskrevne transmissioner, udføres behandlingen udelukkende med henblik på betalingsbehandling i overensstemmelse med artikel 6 (1) (b) GDPR.
Google forbeholder sig retten til at indsamle, gemme og evaluere visse processpecifikke oplysninger for hver transaktion foretaget via Google Pay. Dette inkluderer datoen, klokkeslættet og beløbet for transaktionen, forhandlerens placering og beskrivelse, en beskrivelse fra forhandleren af ​​de købte varer eller tjenester, fotografier, du inkluderede i transaktionen, navn og e-mailadresser på sælger og køber, eller af afsender og modtager, den anvendte betalingsmetode, din beskrivelse af årsagen til transaktionen og i givet fald tilbuddet i forbindelse med transaktionen.
Ifølge Google foregår denne behandling udelukkende i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f GDPR på grundlag af den legitime interesse i korrekt bogføring, verifikation af transaktionsdata og optimering og funktionel vedligeholdelse af Google Pay-tjenesten.
Google forbeholder sig også retten til at flette de behandlede transaktionsdata med andre oplysninger, der indsamles og opbevares af Google, når du bruger andre Google-tjenester.
Brugervilkårene for Google Pay kan findes her:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Yderligere oplysninger om databeskyttelse med Google Pay kan findes på følgende internetadresse:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- Klarna
Hvis en Klarna betalingstjeneste vælges, vil betalingen blive behandlet af Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (herefter "Klarna"). For at gøre det muligt at behandle betalingen, dine personoplysninger (for- og efternavn, vej, husnummer, postnummer, by, køn, e-mailadresse, telefonnummer og IP-adresse) samt data vedrørende ordren indsamles (f.eks. fakturabeløb, vare, leveringstype) til Klarna med henblik på identitets- og kreditværdighedskontrol, forudsat at du udtrykkeligt har givet samtykke hertil i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR som en del af bestillingsprocessen . Du kan her se, hvilke kreditbureauer dine data kan videresendes til:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Kreditrapporten kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). For så vidt som scoreværdier er inkluderet i resultatet af kreditrapporten, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk proces. Blandt andet, men ikke udelukkende, indgår adressedata i beregningen af ​​scoreværdierne. Klarna bruger de modtagne oplysninger om den statistiske sandsynlighed for manglende betaling til en afbalanceret beslutning om etablering, implementering eller ophør af kontraktforholdet.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en besked til den databehandlingsansvarlige eller til Klarna. Klarna kan dog stadig være berettiget til at behandle dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for kontraktlig betalingsbehandling.
Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesbestemmelser for registrerede personer baseret i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privatliv
eller for registrerede personer baseret i Østrig https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandlet.
-Paypal
Ved betaling via PayPal, kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis det tilbydes - "køb på konto" eller "betaling i rater" via PayPal, videregiver vi dine betalingsdata til PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal"), fortsæt. Overførslen sker i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b GDPR, og kun i det omfang, det er nødvendigt for betalingsbehandlingen.
PayPal forbeholder sig retten til at foretage en kreditkontrol for betalingsmetodens kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis det tilbydes - "køb på konto" eller "betaling i rater" via PayPal. Til dette formål kan dine betalingsdata blive videregivet til kreditbureauer i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR på grundlag af PayPals legitime interesse i at bestemme din solvens. PayPal bruger resultatet af kredittjekket i forhold til den statistiske sandsynlighed for betalingsmisligholdelse med det formål at beslutte, om den respektive betalingsmetode skal angives. Kreditrapporten kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). For så vidt som scoreværdier er inkluderet i resultatet af kreditrapporten, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk proces. Blandt andet, men ikke udelukkende, indgår adressedata i beregningen af ​​scoreværdierne. Yderligere databeskyttelsesoplysninger, herunder oplysninger om de anvendte kreditbureauer, kan findes i PayPals databeskyttelseserklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling af dine data ved at sende en besked til PayPal. PayPal kan dog stadig være berettiget til at behandle dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for den kontraktmæssige betalingsbehandling.
- Shopify-betalinger
Vi bruger betalingstjenesteudbyderen "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes af betalingstjenesteudbyderen Shopify Payments, vil betalingen blive behandlet af den tekniske service udbyder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, til hvem vi sender de oplysninger, du har givet under bestillingsprocessen sammen med oplysningerne om din ordre (navn, adresse, kontonummer, bankkode , kreditkortnummer, hvis relevant, fakturabeløb, valuta og transaktionsnummer) i overensstemmelse med artikel 6 (1) (b) GDPR. Dine data videregives kun med henblik på betalingsbehandling hos Stripe Payments Europe Ltd. og kun i det omfang det er nødvendigt herfor. Besøg følgende webadresse for at få flere oplysninger om Shopify Payments' privatlivspolitik: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Databeskyttelsesoplysninger om Stripe Payments Europe Ltd. kan findes her: https://stripe.com/de/privacy

7) Online markedsføring
- Google AdSense
Denne hjemmeside bruger Google AdSense, en webannonceringstjeneste leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google AdSense bruger såkaldte cookies, det vil sige tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Derudover bruger Google AdSense også såkaldte "web beacons" (små usynlige grafikker) til at indsamle information, som kan bruges til at registrere, indsamle og evaluere simple handlinger såsom besøgendes trafik på hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien og/eller web-beaconen (inklusive din IP-adresse) om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server og gemmes der. Dette kan også føre til en overførsel til Google LLC's servere. komme i USA.
Google bruger de oplysninger, der er opnået på denne måde, til at evaluere din brugsadfærd med hensyn til AdSense-annoncerne. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google AdSense, vil ikke blive flettet sammen med andre Google-data. Oplysningerne indsamlet af Google kan blive overført til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, og/eller hvis tredjeparter behandler disse data på vegne af Google.
Al den ovenfor beskrevne behandling, især læsning af information på slutenheden, der bruges via cookies og/eller web-beacons, vil kun blive udført, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a). GDPR. Uden dette samtykke vil Google AdSense ikke blive brugt under dit besøg på webstedet.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at deaktivere denne tjeneste i "Cookie-samtykkeværktøjet", der findes på webstedet.
Googles privatlivspolitik kan ses her: https://www.google.de/policies/privacy/
- Google Ads-konverteringssporing
Denne hjemmeside bruger onlineannonceringsprogrammet "Google Ads" og, som en del af Google Ads, konverteringssporing af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi bruger Google Ads til at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud ved hjælp af annoncemateriale (såkaldt Google Adwords) på eksterne hjemmesider. I forhold til annoncekampagnernes data kan vi afgøre, hvor succesfulde de enkelte annoncetiltag er. Vi forfølger målet om at vise dig annoncer, der er af interesse for dig, gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og opnå en retfærdig beregning af de afholdte annonceringsomkostninger.
Konverteringssporingscookien indstilles, når en bruger klikker på en annonce, der er placeret af Google. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din slutenhed. Disse cookies mister normalt deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger visse sider på denne hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google genkende, at brugeren klikkede på annoncen og blev omdirigeret til denne side. Hver Google Ads-kunde modtager en anden cookie. Det betyder, at cookies ikke kan spores via Google Ads-kunders hjemmesider. Oplysningerne indhentet ved hjælp af konverteringscookien bruges til at lave konverteringsstatistik for Google Ads-kunder, der har valgt konverteringssporing. Kunder finder ud af det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen information, som brugerne kan personligt identificeres med. Som en del af brugen af ​​Google Ads kan personlige data også overføres til Google LLC's servere. komme i USA.
Nærmere oplysninger om den behandling, der udløses af Google Ads-konverteringssporing, og hvordan Google håndterer data fra websteder, kan findes her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Al den ovenfor beskrevne behandling, især indstillingen af ​​cookies til læsning af information på den anvendte slutenhed, vil kun blive udført, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at deaktivere denne tjeneste i "Cookie-samtykkeværktøjet", der findes på webstedet.
Du kan også permanent gøre indsigelse mod indstillingen af ​​cookies ved hjælp af Google Ads-konverteringssporing ved at downloade og installere Google-browserplugin'et, der er tilgængeligt under følgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=da
Bemærk venligst, at visse funktioner på denne hjemmeside muligvis ikke er tilgængelige eller kun er tilgængelige i begrænset omfang, hvis du har deaktiveret brugen af ​​cookies.
Googles privatlivspolitik kan ses her: https://www.google.de/policies/privacy/
- Google Ads-konverteringssporing
Denne hjemmeside bruger onlineannonceringsprogrammet "Google Ads" og, som en del af Google Ads, konverteringssporing af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi bruger Google Ads til at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud ved hjælp af annoncemateriale (såkaldt Google Adwords) på eksterne hjemmesider. I forhold til annoncekampagnernes data kan vi afgøre, hvor succesfulde de enkelte annoncetiltag er. Vi forfølger målet om at vise dig annoncer, der er af interesse for dig, gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og opnå en retfærdig beregning af de afholdte annonceringsomkostninger.
Konverteringssporingscookien indstilles, når en bruger klikker på en annonce, der er placeret af Google. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din slutenhed. Disse cookies mister normalt deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger visse sider på denne hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google genkende, at brugeren klikkede på annoncen og blev omdirigeret til denne side. Hver Google Ads-kunde modtager en anden cookie. Det betyder, at cookies ikke kan spores via Google Ads-kunders hjemmesider. Oplysningerne indhentet ved hjælp af konverteringscookien bruges til at lave konverteringsstatistik for Google Ads-kunder, der har valgt konverteringssporing. Kunder finder ud af det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen information, som brugerne kan personligt identificeres med.
Som en del af brugen af ​​Google Ads kan personlige data også overføres til Google LLC's servere. komme i USA.
Nærmere oplysninger om den behandling, der udløses af Google Ads-konverteringssporing, og hvordan Google håndterer data fra websteder, kan findes her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Al den ovenfor beskrevne behandling, især indstillingen af ​​cookies til læsning af information på den anvendte slutenhed, vil kun blive udført, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at deaktivere denne tjeneste i "Cookie-samtykkeværktøjet", der findes på webstedet.
Du kan også permanent gøre indsigelse mod indstillingen af ​​cookies ved hjælp af Google Ads-konverteringssporing ved at downloade og installere Google-browserplugin'et, der er tilgængeligt under følgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=da
For at adressere brugere, hvis data vi har modtaget i forbindelse med forretningsmæssige eller forretningslignende forhold, på en endnu mere interessebaseret annonceringsmåde, bruger vi en kundesammenligningsfunktion som en del af Google Ads. For at gøre dette sender vi elektronisk en eller flere filer med aggregerede kundedata (hovedsageligt e-mailadresser og telefonnumre) til Google. Google har ikke adgang til klare data her, men krypterer automatisk informationen i kundefilerne under transmissionsprocessen ved hjælp af en speciel algoritme. De krypterede oplysninger kan så kun bruges af Google til at tildele dem til eksisterende Google-konti, som den registrerede har oprettet. Dette gør det muligt at afspille personlig annoncering via alle Google-tjenester, der er knyttet til den respektive Google-konto.
Kundedata overføres kun til Google, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden. Yderligere information om Googles databeskyttelsesforanstaltninger i forhold til kundesammenligningsfunktionen kan findes her: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=da&ref_topic=10550182
Googles privatlivspolitik kan ses her: https://www.google.de/policies/privacy/
- Google MarketingPlatform
Denne hjemmeside bruger online marketingværktøjet Google Marketing Platform, der drives af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("GMP").
GMP bruger cookies til at vise annoncer, der er relevante for brugerne, til at forbedre kampagneeffektivitetsrapporter eller for at forhindre en bruger i at se de samme annoncer flere gange. Google bruger et cookie-id til at registrere, hvilke annoncer der vises i hvilken browser og kan dermed forhindre dem i at blive vist mere end én gang. Derudover kan GMP bruge cookie-id'er til at registrere såkaldte konverteringer, der er relateret til annonceanmodninger. Dette er f.eks. tilfældet, når en bruger ser en GMP-annonce og senere ved hjælp af den samme browser går til annoncørens hjemmeside og køber noget gennem denne hjemmeside. Ifølge Google indeholder GMP-cookies ingen personlige oplysninger.
På grund af de anvendte marketingværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre brug af data indsamlet af Google ved brug af dette værktøj og informerer dig derfor som følger baseret på vores vidensniveau: Ved at integrere GMP modtager Google de oplysninger, som du har tilgået de relevante del af vores hjemmeside eller klikket på en af ​​vores annoncer. Hvis du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google tildele besøget til din konto. Selvom du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, er der mulighed for, at udbyderen finder ud af det og gemmer din IP-adresse. Som en del af brugen af ​​GMP kan personlige data også overføres til Google LLC's servere. komme i USA.
Al den ovenfor beskrevne behandling, især indstillingen af ​​cookies til læsning af information på den anvendte slutenhed, vil kun blive udført, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at deaktivere denne tjeneste i "Cookie-samtykkeværktøjet", der findes på webstedet.
Databeskyttelsesbestemmelserne for GMP by Google kan findes her: https://www.google.de/policies/privacy/

8) Retargeting/ remarketing/ henvisningsannoncering
Google Ads remarketing
Vores hjemmeside bruger funktionerne i Google Ads Remarketing, som vi annoncerer for denne hjemmeside i Googles søgeresultater og på tredjepartswebsteder. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Til dette formål sætter Google en cookie i browseren på din slutenhed, som automatisk aktiverer interessebaseret annoncering ved hjælp af et pseudonymt cookie-id og baseret på de sider, du besøger. Enhver yderligere databehandling vil kun finde sted, hvis du har givet dit samtykke til, at Google forbinder din internet- og appbrowserhistorik til din Google-konto og bruger oplysninger fra din Google-konto til at tilpasse annoncer, som du ser på nettet. I dette tilfælde, hvis du er logget ind på Google, mens du besøger vores hjemmeside, vil Google bruge dine data sammen med Google Analytics-data til at oprette og definere målgruppelister til remarketing på tværs af enheder. For at gøre dette vil Google midlertidigt knytte dine personlige data til Google Analytics-data for at danne målgrupper. Som en del af brugen af ​​Google Ads Remarketing kan personlige data også overføres til Google LLC's servere. komme i USA.
Nærmere oplysninger om behandlingen iværksat af Google Ads Remarketing, og hvordan Google håndterer data fra websteder, kan findes her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Du kan permanent gøre indsigelse mod indstillingen af ​​cookies fra Google Ads Remarketing ved at downloade og installere Google-browserplugin'et, der er tilgængeligt under følgende link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Yderligere information og databeskyttelsesreglerne vedrørende annoncering og Google kan findes her:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Al den ovenfor beskrevne behandling, især indstillingen af ​​cookies til læsning af information på den anvendte slutenhed, vil kun blive udført, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at deaktivere denne tjeneste i "Cookie-samtykkeværktøjet", der findes på webstedet.

9) Webstedets funktioner
9.1 Instagram plugin som en Shariff-løsning
Vores hjemmeside bruger såkaldte sociale plugins (“plugins”) fra onlinetjenesten Instagram, som drives af Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (“Facebook”).
For at øge beskyttelsen af ​​dine data, når du besøger vores hjemmeside, er disse knapper ikke fuldt integreret som plugins, men kun integreret i siden ved hjælp af et HTML-link. Denne type integration sikrer, at når du besøger en side på vores hjemmeside, der indeholder sådanne knapper, etableres der ingen forbindelse til Instagram-serverne. Hvis du klikker på knappen, åbnes et nyt browservindue og kalder Instagram-siden frem, hvor du kan interagere med plugins der (evt. efter indtastning af dine login-data).
Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Instagrams videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv kan findes i Instagrams databeskyttelsesoplysninger: https://help.instagram .com/155833707900388/
9.2 Brug af Vimeo-videoer
Plugins til videoportalen Vimeo fra Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA er integreret på vores hjemmeside. Hvis du tilgår en side på vores hjemmeside, der indeholder et sådant plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse til Vimeo-serverne. Indholdet af plugin'et overføres direkte til din browser af Vimeo og integreres i siden. Gennem denne integration modtager Vimeo information om, at din browser har tilgået den tilsvarende side på vores hjemmeside, selvom du ikke har en Vimeo-konto eller i øjeblikket ikke er logget ind på Vimeo. Disse oplysninger (inklusive din IP-adresse) overføres direkte fra din browser til en Vimeo-server i USA og gemmes der.
Hvis du er logget ind på Vimeo, kan Vimeo straks tildele dit besøg på vores hjemmeside til din Vimeo-konto. Hvis du interagerer med plugins (f.eks. ved at trykke på startknappen på en video), overføres denne information også direkte til en Vimeo-server og gemmes der.
Hvis du ikke ønsker, at Vimeo direkte tildeler de data, der er indsamlet via vores hjemmeside, til din Vimeo-konto, skal du logge ud af Vimeo, før du besøger vores hjemmeside.
Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Vimeos videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv kan findes i Vimeos databeskyttelsesoplysninger: https://vimeo.com /privatliv
Google Analytics-sporingsværktøjet fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, integreres automatisk i videoer fra Vimeo, der er integreret på vores websted. Dette er Vimeos egen sporing, som vi ikke har adgang til, og som ikke kan påvirkes fra vores side. Google Analytics bruger såkaldte "cookies" til sporing, det er tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server og gemmes der; dette kan også resultere i overførsel til Google LLC-serveren. komme i USA.
Al den ovenfor beskrevne behandling, især læsning af information på slutenheden, der bruges via sporingspixlen, vil kun blive udført, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) GDPR. Uden dette samtykke vil Vimeo-videoer ikke blive brugt under dit besøg på siden.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at udøve din tilbagekaldelse skal du deaktivere denne tjeneste i "Cookie-samtykkeværktøjet", der findes på webstedet via alternative muligheder, der er kommunikeret til dig på webstedet.

10) Den registreredes rettigheder
10.1 Den gældende databeskyttelseslovgivning giver dig følgende registrerede rettigheder (rettigheder til information og indgreb) overfor den ansvarlige med hensyn til behandlingen af ​​dine personoplysninger, hvorved der henvises til det juridiske grundlag, der er givet for respektive træningskrav:
- Ret til information i henhold til artikel 15 GDPR;
- Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 GDPR;
- Ret til sletning i henhold til artikel 17 GDPR;
- Ret til begrænsning af behandling i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR;
- Ret til information i henhold til artikel 19 GDPR;
- Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 GDPR;
- Ret til at tilbagekalde givet samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3 i GDPR;
- Ret til at klage i henhold til artikel 77 GDPR.
10.2 RETT TIL INDSIGT
HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER PÅ BASIS AF EN INTERESSEAFVIKLING I VORES TIDLIGERE LEGITIMME INTERESSER, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD DENNE BEHANDLING AF ÅRSAGER, DER OPFØRES AF DIN BESTEMTTE SITUEKTION.
HVIS DU UDNYTTER DIN RETT TIL AT INDGIVE INDsigelse, STOPPER VI BEHANDLING AF DE PÅGÆLDENDE DATA. YDERLIGERE BEHANDLING FORBLIVES DOG FORBEHOLDET, HVIS VI KAN BEVISE OMFATTENDE BEHANDLINGSGRUFTER, DER TILSKYDER DINE INTERESSER, GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG GRUNDLÆGGENDE FRIHEDER, ELLER HVIS BEHANDLING ER TIL AT CERTIFICERE ELLER LØSNINGER.
HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES AF OS TIL DIREKTE ANNONCEFORMÅL, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSTILLINGER MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL FORMÅL MED SÅDAN ANNONCERING. DU KAN INDVENDIG SOM BESKREVET OVENFOR.
HVIS DU UDNYTTER DIN RETT TIL AT INDSATS, STOPPER VI BEHANDLING AF DATA I DIREKTE MARKEDSFØRINGSFORMÅL.

11) Varighed af opbevaring af personoplysninger
Varigheden af ​​opbevaringen af ​​personoplysninger er baseret på det respektive retsgrundlag, behandlingsformålet og - hvis det er relevant - også baseret på den respektive lovbestemte opbevaringsperiode (f.eks. kommercielle og skattemæssige opbevaringsperioder).
Ved behandling af personoplysninger på grundlag af et udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 litra a GDPR, opbevares disse data, indtil den pågældende tilbagekalder sit samtykke.
Hvis der er lovpligtige opbevaringsperioder for data, der behandles som led i juridiske eller lignende forpligtelser på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, slettes disse data rutinemæssigt, efter at opbevaringsperioden er udløbet, forudsat at den ikke er længere påkrævet for at opfylde eller påbegynde en kontrakt, og/eller vi har ingen legitim interesse i yderligere opbevaring.
Når personoplysninger behandles på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR, opbevares disse data, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21 (1) GDPR, medmindre vi kan give tvingende grunde, der er værdig til beskyttelse af behandling, der opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav.
Ved behandling af personoplysninger med henblik på direkte annoncering på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f GDPR, opbevares disse data, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, GDPR.
Medmindre andet fremgår af de øvrige oplysninger i denne erklæring om specifikke behandlingssituationer, slettes opbevarede personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er indsamlet eller på anden måde behandlet.

Nyhedsbrev

En kort sætning, der beskriver, hvad nogen vil modtage ved at abonnere